Actueel
12-11-2018
Innovatiedag 2019 - Uitnodiging
Op dinsdag 28 mei 2019 organiseert InnovatieVeenkoloniën, in samenwerking met IRS, Avebe, Suiker Unie, WUR en Sensus, alweer haar derde Innovatiedag. Dit jaar met het thema: Dág, onkruid!
11-04-2019
Introductieadvies (her)introductie voederbietenteelt
Het ‘vergeten’ ruwvoeder voederbieten biedt belangrijke voordelen voor de akkerbouw, de melkveehouderij, het milieu en de omgeving in de Veenkoloniën. Het gewas geeft hoge opbrengsten en draagt bij aan het meer zelfvoorzienend maken van de melkveehouderij.
10-04-2019
Stage Manon Hagting
Ik zal me zelf even voorstellen; mijn naam is Manon Hagting en ik ben 15 jaar oud en ik loop vanaf 8 april t/m 18 april stage bij Innovatieveenkoloniën (en bij WUR proefboerderij 't Kompas en Kooijenburg).
15-03-2019
Bodemmiddag: leven in de Veenkoloniale bodem!
Innovatie Veenkoloniën kijkt terug op een geslaagde bodemmiddag. Ongeveer 100 belangstellenden trotseerden het stormachtige weer om de bodemmiddag te kunnen bijwonen. Graag willen we de sprekers Theo Mulder (Mulder Agro), Gera van Os (Aeres Hogeschool) en Johan Specken (WUR) bedanken voor de interessante presentaties.
20-03-2019
In gesprek met twee agrariers
In het kader van het POP3 Kringlooplandbouw Veenkoloniën gaan we in gesprek met agrariërs Berend Pieter Jansema en Detmer Wage.
18-03-2019
Naar een betere bodem, van denken naar doen!
Meld u aan voor 'Bodem APK - bodemleven als basis voor duurzame landbouw in de Veenkoloniën'!