Actueel
08-08-2018
Druppelirrigatie, een innovatie in Pioenrozen
Vanuit het project “Verdere kennisverspreiding Kennis Praktijknetwerken in de Veenkoloniën” is door Delphy een boerenwerkbijeenkomst aangelegd bij Mts Bergsma te Boyl waarbij druppelirrigatie wordt toegepast in het tweejarige gewas Pioenrozen. Pioenrozen is een groeiend gewas in de Veenkoloniën.
03-07-2018
''Schoon erf, schoon water''
Het project “Schoon erf, schoon water Veenkoloniën” gaat van start in het Drentse deel van de Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s. Het project wordt gesubsidieerd door Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s. Akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders, die met gewasbeschermingsmiddelen op hun erf werken, kunnen hierbij subsidie kunnen krijgen voor het doen van investeringen om erfemissie te voorkomen.
04-06-2018
Terugblik: Veenkoloniale Aardappeldag
Op donderdag 31 mei vond dé veenkoloniale aardappeldag plaats. De dag is georganiseerd door de stuurgroep Plan van aanpak AM (Avebe, BO Akkerbouw, LTO Nederland, Werkgroep Zetmeelaardappelen, Stichting TBM en Nederlandse Akkerbouw Vakbond) en Innovatie Veenkoloniën in samenwerking met Wageningen University & Research in Valthermond.
24-04-2018
Praktijktesten 5G in Valthermond
Proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond (onderdeel van Wageningen University en Research) wordt één van de zogeheten ‘5-G Field Labs’. KPN gaat in Valthermond samen met Wageningen University en Research, InnovatieVeenkoloniën, Provincie Drenthe, AB Drone, Agrifac en de gemeente Borger-Odoorn een pilot 5G met precisielandbouw uitvoeren.
23-04-2018
Crops for farmachemicals - InnovatieVeenkoloniën
Uit literatuuronderzoek blijkt dat aubergines veel verschillende soorten glyco-alkaloïden maken, die qua chemische structuur, een sterke verwantschap vertonen met steroïden. Projectleider Jan van Ee werkt samen met studenten van onze kenniswerkplaats (Terra MBO Emmen & Van Hall Larenstein) en telers aan het experimentele project 'Crops for farmachemicals'.
13-03-2018
Studenten presenteren onderzoek over Permacultuur
Afgelopen woensdag heeft een groep studenten van de Wageningen University en Research (WUR) aan een groep genodigden een presentatie gegeven over permacultuur. De studenten hebben de opdracht uitgevoerd in opdracht van Jaap Dun.