Actueel
01-05-2017
HLB is gestart met project 'Veenkoloniale AM precies in beeld'
In de Veenkoloniën zien we sinds een aantal jaren een toename van “hoge” besmettingen met aardappelmoeheid. En dit wordt niet alleen gevonden na de teelt van vatbare of laag resistente rassen. Op meerdere bedrijven loopt de populatie ook tijdens de teelt van een hoog AM-resistent ras op.
03-04-2017
1 juni Innovatiedag Valthermond
Op donderdag 1 juni organiseert InnovatieVeenkoloniën de Innovatiemiddag, een middag gericht op actuele ontwikkelingen en de nieuwste landbouwtechnologieën. Links vindt u alvast een aankondiging van de Innovatiedag. U komt toch ook?
05-05-2017
Verlenging openstelling maatregel 2: Investeren in innovatie en modernisering
In verband met de overweldigende belangstelling voor maatregel 2 heeft de provincie besloten de openstellingsperiode te verlengen tot en met 31 mei 2017. Met de maatregel fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen willen de provincies Groningen en Drenthe landbouwers in het Veenkoloniaal gebied (en met name akkerbouwers) stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van het agrarische bedrijf.
01-05-2017
Nuffield scholars in Valthermond
24-04-2017
Onderzoeksrapport voederbieten
15-03-2017
De resultaten van elf praktijknetwerken in de Veenkoloniën worden verder verspreid
Recent heeft Delphy goedkeuring ontvangen van SNN voor de uitvoering van het project “Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën”. Dit project is een initiatief van Delphy vernieuwingsbedrijf Op de Es, Akkerbouw en loonwerkbedrijf H.J. Luth te Wedde en Nedworc Foundation expert M.A.M. Commandeur.