Actueel
10-06-2015
Themadag Samenwerking Akkerbouw - Veehouderij
Bijeenkomst georganiseerd door Drents Agro Cluster in samenwerking met AOC Terra, Van Hall Larenstein, Kenniswerkplaats, InnovatieVeenkoloniën.
10-06-2015
Themabijeenkomst Sensortechnologie
Op 22 mei was de eerste van drie thema-bijeenkomsten in het Innovatiecentrum (proefboerderij t Kompas) in Valthermond. De bijeenkomst stond in het teken van sensortechnologie.
22-05-2015
Nieuwe Samenstelling Regiegroep InnovatieVeenkoloniën
De samenstelling van de Regiegroep InnovatieVeenkoloniën is met ingang van 30 april j.l. gewijzigd.
20-04-2015
Grond bewerken op juiste snelheid
Op lichte gronden kan de akkerbouwer schade door stuiven of verslempen voorkomen door een combinatie van maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van PPO en Aequator.
15-04-2015
Koningspaar bezoekt InnovatieVeenkoloniën
Op dinsdag 17 februari bezocht het koningspaar de Veenkoloniën. Prominent onderdeel tijdens deze dag was een bezoek aan InnovatieVeenkolonien in cultuurcentrum Van Beresteyn te Veendam.
23-03-2015
Opbrengstverhoging door de Kenniswerkplaats Veenkolonien
De Kenniswerkplaats Veenkoloniën werkt samen met studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, Terra en Wageningen University mee in negen praktijknetwerken.